Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

 

KRATKI OPIS PROJEKTA.

Projektom “Vrtić po mjeri obitelji” osigurat će se unaprjeđenje usluga dječjih vrtića u gradu Sisku s ciljem omogućavanja bolje ravnoteže poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima, uključenim u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, kroz produljeno radno vrijeme vrtića, provedbu dodatnih programa (Montessori program, program likovnost, sportski program) te poticanje senzorne integracije djece u okviru senzornih soba opremljenih u tu svrhu.

 

CILJEVI PROJEKTA I OČEKIVANI REZULTATI.

Omogućiti bolju ravnotežu poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenim u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja unaprjeđenjem usluga kroz osposobljavanje stručnih djelatnika, dodatne programe i produljenje radnog vremena dječjih vrtića

 

 • Osigurana usluga produljenog radnog vremena vrtića od 16:00 do 20:00 sati u 2 dječja vrtića uključena u projekt za minimalno 100 djece
 • Provedena edukacija stručnog suradnika – logopeda za primjenu testa Nove Reynell razvojne jezične ljestvice
 • Nabavljena oprema za primjenu i provedbu Nove Reynell testa
 • Provedena edukacija 3 odgojitelja za Montessori vrtić te 4 odgojitelja za Montessori jaslice program
 • Nabavljena didaktička oprema, pomagala i igračke za dvije Montessori skupine (jaslice i vrtić)
 • Provedena edukacija „Poticanje cjelovitog razvoja djeteta kroz područje likovnosti“ za 3 odgojitelja koji će provoditi likovni program
 • Provedena edukacija „Poseban program kinezioloških aktivnosti“ za 3 odgojitelja koji će provoditi sportski program
 • Nabavljen set opreme za provedbu sportskog programa
 • Provedena edukacija „Europski kurikulum za razvoj otpornosti djece predškolske i školske dobi (RESCUR)” za 10 odgojitelja
 • Provedena edukacija „Inkluzivni pristup prema uključivanju djece s teškoćama rane i predškolske dobi“ za 1 člana stručnog tima
 • Provedena edukacija „Osnove teorije verbotonalnog sistema“ za stručnog suradnika – logopeda
 • Provedena edukacija „Senzorna integracija“ za stručnog suradnika – pedagoga
 • Provedena edukacija „Terapija igrom“ za stručnog suradnika
 • Provedena senzorna edukacija za defektologa
 • Razvijen program likovnost
 • Razvijen sportski program
 • Zaposleno 14 odgojitelja/ica i 15 drugih djelatnika/pomoćnog osoblja u svrhu omogućavanja provedbe projektnih aktivnosti
 • Opremljene dvije senzorne sobe

 

FOND. Europski socijalni fond

PROGRAM. Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

POZIV. „Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ (UP.02.2.2.16)

NAZIV PROJEKTA. „Vrtić po mjeri obitelji“ (UP.02.2.2.16.0014)

IZNOS ODOBRENIH SREDSTAVA. 3.568.187,36HRK

KORISNIK. Grad Sisak

PARTNERI. Dječji vrtić Sisak Stari, Dječji vrtić Sisak Novi

RAZDOBLJE PROVEDBE. 03.02.2022.-03.10.2023. (20 mjeseci)

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA. 3.568.187,36HRK

IZNOS SUFINANCIRANJA. 3.568.187,36HRK (100%). Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europske unije (85%).

UPRAVLJAČKO TIJELO. Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 1. Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije

KONTAKT OSOBA. Tihana Kokanović, voditeljica projekta i ravnateljica Dječjeg vrtića Sisak Stari. Telefon: 044 400 322; 099 306 1762. E-mail: vrtic.po.mjeri.obitelji@gmail.com

 

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Grada Siska.