Odlukom o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Grada Siska propisuje se način pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada.

Javna usluga je usluga od općeg interesa i podrazumijeva usluge prikupljanja komunalnog otpada, jednom godišnje glomaznog otpada na lokaciji obračunskog mjesta korisnika kategorije kućanstvo, preuzimanje otpada u reciklažnim dvorištima te prijevoza i predaje otpada ovlaštenoj osobi – zbrinjavatelju/oporabitelju otpada.

 

Popunjeni obrazac dostaviti na adresu elektroničke pošte: martina.madjeric@sisak.hr zaključno do 7. ožujka 2022. godine.

Po završetku savjetovanja, sve pristigle primjedbe/prijedlozi  biti će razmotreni.