Predsjednik Gradskog vijeća Grada Siska Bojan Dadasović na temelju članka 12. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Siska («Službeni glasnik Sisačko – moslavačke županije«, broj 12/09, 20/09, 9/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 11/13, 13/13, 20/17, 13/18, 18/18-pročišćeni tekst, 4/20 i 8/21),  saziva 8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Siska za 27. lipnja 2022. godine (ponedjeljak) s početkom u 16,00 sati u Centru kreativnih industrija Sisak – CIKS (bivša zgrada političkih stranaka), Ulica Stjepana i Antuna Radića 20, 44000 Sisak, prvi kat.

U privitku su priloženi materijali za sjednicu.

Preuzimanje svih materijala

Gradsko vijeće 8.sjednica – svi materijali