Stupanjem na snagu novog Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18 i 110/18), jedinice lokalne samouprave dužne su uskladiti odredbe Odluke o komunalnim djelatnostima s navedenim Zakonom.

Sukladno članku 27. Zakona o komunalnom gospodarstvu obavljanje komunalne djelatnosti organizira se i obavlja na području jedinice lokalne samouprave na način uređen ovim Zakonom i posebnim zakonom.

Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave ovlašteno je donijeti odluku  kojom se utvrđuju  komunalne djelatnosti kojima se osigurava građenje i/ili održavanje komunalne infrastrukture, uslužne komunalne djelatnosti, komunalne djelatnosti kojima se pojedinačnim korisnicima pružaju usluge nužne za svakodnevni život i rad na području  Grada Siska, način povjeravanja  i uvjeti obavljanja komunalnih djelatnosti, komunalne djelatnosti koje će se obavljati na temelju ugovora o koncesiji i na temelju ugovora, te druga pitanja od značaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Grada Siska.