Temeljem članka 28. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Siska (“Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije” 9/10-pročišćeni tekst, 4/12, 4/13 i 16/15) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Siska, KLASA: 944-01/15-01/17, URBROJ: 2176/05-01-15-1 od 18. studenog 2015. godine, gradonačelnica Grada Siska objavljuje natječaj za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Siska. Predmet javnog natječaja je neizgrađeno građevinsko zemljište u vlasništvu Grada Siska, u K.o. Sisak Stari, K.o. Novi Sisak i K.o. Galdovo koje se daje u zakup za privremeno korištenje za poljoprivrednu obradu.

Tekst natječaja nalazi se u prvitku otovg teksta.