Temeljem Ugovora o istraživanju i podjeli eksploatacije nafte i plina sklopljenog s Vladom Republike Hrvatske, tvrtka Aspect Croatia Kft. ima obvezu ulaganja u 3D seizmička mjerenja na poljoprivrednim i šumskim zemljištima općina i gradova: Velika Gorica, Ivanić Grad, Sisak, Orle, Martinska Ves, Lekenik i Križ.

Istraživanja se planiraju započeti geodetskim izmjerama na terenu, zatim postavljanjem geofona te zatim samim istražnim radovima.

Izvođač radova je tvrtka Acoustic Geophysical Services iz Mađarske.

Eventualne štete koje nastanu uslijed seizmičkih mjerenja procijeniti će se odmah nakon završetka radova o čemu će vlasnici/korisnici zemljišta biti na vrijeme obaviješteni. Odštetni zahtjevi mogu se preuzeti u gradskim i općinskim prostorijama.

Ovim putem mole se građani za razumijevanje i nesmetani rad ekipa te da ne diraju postavljene oznake i geofone na zemljištima, kao i drugu opremu kako ne bi došlo do oštećenja.

Planirano je da se radovi odvijaju kontinuirano sedam dana u tjednu, od početka srpnja 2021. do sredine listopada 2021.