Predsjednik Gradskog vijeća Grada Siska Bojan Dadasović na temelju članka 12. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Siska («Službeni glasnik Sisačko- moslavačke županije«, broj 12/09, 20/09, 9/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 11/13, 13/13, 20/17, 13/18, 18/18-pročišćeni tekst, 4/20 i 8/21),  saziva 2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Siska za 31. kolovoza 2021. godine (utorak) s početkom u 10,00 sati u Konferencijskoj sali na 5.katu, Poslovna zgrada PISAK, Capraška ulica 12, 44010 Sisak-Caprag.

U privitku su priloženi materijali za sjednicu.

Preuzimanje svih materijala

Gradsko – vijeće – 2.sjednica – svi materijali

Dokumenti