U sklopu četvrte akcije „Zeleni Sisak za zeleni Planet“ danas je u Sisku posađeno 170 novih stabala na čak 28 lokacije. Kroz ovu akciju koju Grad Sisak i Komunalac Sisak d.o.o. organiziraju protekle četiri godine, u urbanom prostoru Siska posađeno je čak 710 novih stabala.

„Ovo je planska sadnja koju su temeljito pripremile naši stručnjaci u skladu s planom sadnje i održavanja zelenih površina u koju se uključuju i građani. Mi posebno vodimo pažnju o tome da svako stablo koje posadimo i kasnije odnjegujemo dok potpuno ne stasa, a drago nam je što su nam se i ove godine pridružili vrtićanci i osmoškolci“, kazao je direktor Komunalca Sisak Goran Groš.

Dokazano je da ozelenjivanje gradskih površina i sadnja drveća doprinose stvaranju povoljnih mikroklimatskih uvjeta, smanjuje isušivanje tla i osigurava hladovinu. Zelenilo pozitivno utječe i na vizualni identitet grada uz povoljan utjecaj na klimu na globalnoj razini.

„Iz Siska i danas šaljemo poruku da je svako drvo dobrodošao stanovnik našega grada i zato smo sami prije deset godina uveli pravilo da umjesto svakog stabla uklonjenog zbog bolesti, dotrajalosti ili uređenja površine, posadimo čak dva nova. Dobili smo prijedloge građana i sve smo ih uvažili, a sadimo i na nedavno uređenim parkiralištima kod GRAMA-e i na Park&ride parkiralištu. Vjerujem da će brojni Siščani će danas biti zadovoljni kada vide djelatnike Komunalca kako sade na lokacijama koje su oni predložili. Pridružit će im se djeca iz vrtića i škola, sve kako bismo ih od malena učili da trebamo ozelenjivati naš grad i samim time pomagati naš planet“, izjavila je danas gradonačelnica Kristina Ikić Baniček prilikom obilaska sadnje.