KOMUNALNI I PROMETNI REDARI GRADA SISKA

e- mail adresa: komunalno.prometno.redarstvo@sisak.hr

 

KOMUNALNI – PROMETNI REDARI

Matija Fijan- 091 341 2032

Robert Novosel- 099 538 5763

Vladimir Šakić- 098 460 785

 

 

KOMUNALNI REDAR

Boris Veršić- 098 256 593