Savjet mladih Grada Siska

Savjet mladih Grada Siska je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća i osniva se u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Siska. Pod mladima se razumijevaju osobe u dobi od 15 do 30 godine života, s prebivalištem na području grada Siska.
Savjet mladih Grada Siska broji devet članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.
U okviru svoga djelokruga savjet mladih:
– raspravlja o pitanjima značajnima za rad Savjeta mladih i o pitanjima iz djelokruga rada Gradskog vijeća koji su od interesa za mlade,
– predlaže Gradskom vijeću donošenje odluka, programa i drugih akata od značenja za unapređivanje položaja mladih na području grada,
– predlaže Gradskom vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unapređivanje položaja mladih na području grada te način rješavanja navedenih pitanja,
– daje mišljenje Gradskom vijeću prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području grada,
– sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade,
– izrađuje izvješća nadležnim tijelima o problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih (lokalni program djelovanja za mlade),
– predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade (lokalni program djelovanja za mlade),
– skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih,
– potiče međusobnu suradnju savjeta mladih općina, gradova i županija u Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s odgovarajućim tijelima drugih zemalja,
– predlaže Gradskom vijeću financijski plan radi ostvarivanja programa rada Savjeta mladih,
– po potrebi poziva predstavnike Grada Siska na sjednice Savjeta mladih,
– obavlja i druge poslove od interesa za mlade.
Savjet mladih donosi Poslovnik o radu, godišnji Program rada i podnosi godišnje izvješće o radu Gradskom vijeću.

Članovi prvog saziva Savjeta mladih Grada Siska (2009.-2011.) bili su: Tatjana Blažević, Kristina Ferenac, Igor Kovač, Karlo Kukurić, Leo Merzel, Veronika Mesić, Ivana Šipuš, Saša Tadić  Saša Tepić.

Članovi drugog saziva Savjeta mladih Grada Siska (2011.-2013.) bili su: Brankica Blagajić, Juraj Brlić, Tin, Brlić, Iva Devčić, Alen Dražić, Patrik Kovačić, Ana Posavec, Nives Šestanović i Sjepan Vužić.

Prema novom Zakonu o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14) mandat članova Savjeta mladih traje tri godine te se uz svakog člana bira i njegov zamjenik.

Gradsko vijeće Grada Siska donijelo je 29. kolovoza 2014. godine Odluku o osnivanju Savjeta mladih Grada Siska, a 18. ožujka 2015. i Odluku o izboru članova Savjeta mladih. Treći saziv Savjeta mladih Grada Siska čine:

 

LUKA  AJHON (zamjenik   MATIJA GRILEC) – Vijeće učenika Industrijsko-obrtničke škole Sisak

                                    

IVANA  BUKOVAC (zamjenica  INES  VUKOVIĆ) – Novi svijet, udruga za djecu i mlade

 

  LUCIJA  HINIĆ (zamjenik  VEDRAN  PERKOVIĆ) – Interesni odbor mladih HNS-a, Podružnica Sisak

 

–  MATIJA  HOLJEVAC (zamjenica ANA-MARIA  LISINSKI) – Koordinacija udruga mladih Siska

 

– MEDINA   KONJEVIĆ (zamjenica  AMRA  MUJIĆ) – Omladinski klub Medžlisa islamske zajednice Sisak

 

– DARIO  LJUBOJEVIĆ (zamjenik  HRVOJE  JURKOVĆ) – Koordinacija udruga mladih Siska

 

– TIBOR  MARKOVIĆ (zamjenica  DORA  ROŽANKOVIĆ) – PRONI Centar za socijalno podučavanje

 

– VEDRANA  ŠUNJIĆ (zamjenik  MARKO  ARSOSKI) – Forum mladih SDP-a Sisak

 

– IVA  TEĆI (zamjenik NEDIM  BEGIĆ) – ORaH (Održivi razvoj Hrvatske), GO Sisak
Konstituirajuća sjednica Savjeta mladih održana je 25. ožujka 2015. godine i na njoj je za predsjednika izabran Dario Ljubojević, a za njegovog zamjenika Matija Holjevac.