Dana  7. studenoga 2017. godine na web stranici objavljen je Javni poziv o postupku evidentiranja nerazvrstane ceste (KLASA: 930-01/17-01/02, URBROJ: 2176/05-01-17-03). Ovim putem se obavještavaju nositelji stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem nerazvrstane ceste NC 250 (k.č.br. 1237/1, 1237/3, dio 1238/2, 1240/2, 1248, 1249/1 i 1249/2, sve u k.o. Sisak Stari), da će se radovi na obilježavanju granica zemljišta zbog najavljenih vremenskih nepogoda obaviti u ponedjeljak, 11. prosinca 2017. godine, od 9 do 11 sati, a sve prema ranije navedenom javnom pozivu.