Obavještavamo obveznike poreza na potrošnju da se mjesečno izvješće o obračunu i uplati poreza na potrošnju, Obrazac PP-MI-PO, može dostaviti i elektronički, putem Fina certifikata (kartice), koristeći pri tome link https://www.infoprojekt.hr:9000/webporezi/Login/7 . Elektronska dostava kroz aplikaciju je moguća isključivo putem FINA certifikata (kartice) koji sadrži OIB, a na temelju kojeg se prepoznaje obveznik poreza na potrošnju ili njegov opunomoćenik iz evidencije obveznika Grada Siska. Obrazac punomoći nalazi se u prilogu teksta kao i Upute za instalaciju i korištenje aplikacije.