Na web stranici Grada Siska objavljen je javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi  Grada Siska za 2018. godinu. Javne potrebe u kulturi koje se sufinanciraju sredstvima Proračuna Grada Siska su kulturne djelatnosti, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Grad Sisak.

U skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi i kvalitetom  ponuđenih programa, kao i objektivnim proračunskim mogućnostima za sljedeću godinu, Grad Sisak će u Program javnih potreba u kulturi za 2018. godinu uvrstiti financiranje kulturnih programa iz sljedećih područja kulturnih djelatnosti: djelatnost ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad Sisak, programe muzejske djelatnosti, zaštite i očuvanja kulturnih dobara, knjižnične i nakladničke djelatnosti, glazbene i glazbeno scenske umjetnosti, scenske umjetnosti, nove medijske kulture, programe izložbene djelatnosti i likovne umjetnosti, filmska djelatnost, kulturno – umjetnički amaterizam te programi u cilju promidžbe Grada Siska.

Rok za dostavu prijedloga programa je 10.listopada 2017.godine.

Više informacija možete pronaći u kategoriji Natječaji i javni pozivi.