Obavještavamo građane Grada Siska da je sve poslove vezane za razrez i naplatu poreza na kuće za odmor i poreza na potrošnju, koje je do sada obavljala Porezna uprava, od 1. siječnja 2018. godine preuzeo Upravni odjel za proračun i financije Grada Siska, s ciljem da naplata ovog gradskog prihoda bude ažurnija i učinkovitija.

Porez na potrošnju se plaća po stopi od 3% od utvrđene osnovice i uplatni račun poreza na potrošnju za obveznike koji obavljaju djelatnost na području grada Siska: IBAN: HR7924070001839100007, otvoren kod OTP banke d.d. Zadar, uz obveznu naznaku modela “HR 68“, s pozivom na broj primatelja “1708-OIB OBVEZNIKA”.

U prilogu se nalazi obavijest i obrasci koje je potrebno popuniti i dostaviti u Upravni odjel za proračun i financije.