Djelatnici i djeca Dječjeg vrtića Sisak Novi počeli su ovu pedagošku godinu uz povišeni pedagoški standard. Uz suglasnost gradonačelnice Kristine Ikić Baniček, zaposleno je pet novih odgajatelja koji će raditi s djecom s teškoćama u razvoju i djecom romske populacije. Kako bi proces inkluzije u potpunosti zaživio bilo je potrebno zaposliti pet novih djelatnika odgojno – obrazovnog profila. Dječji vrtić Sisak Novi je izuzetno prepoznatljiv na području Sisačko-moslavačke županije, a i šire po aktivnostima vezanim uz multikulturalnost i inkluziju.