Grad Sisak omogućio je da i u ovoj školskoj godini djeca s teškoćama u razvoju imaju svoje asistente u razredima koji im pomažu u lakšem svladavanju gradiva. Putem projekta Rukom pod ruku – faza 3, ove će godine 50 pomoćnika u nastavi pomagati 51 učeniku s teškoćama u razvoju u sisačkim osnovnim školama. Vrijednost projekta za naredno četverogodišnje razdoblje je 9,06 milijuna kuna od čega je 8 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz EU fondova i državnog proračuna, a ostatak je udio Grada Siska. Projekt je danas predstavljen na početnoj konferenciji održanoj u OŠ Budaševo-Topolovac-Gušće u kojoj trenutno radi 8 pomoćnika.

-Na taj se način djeca s teškoćama u razvoju bolje socijaliziraju i bolje svladavaju gradivo, a s druge strane to je podrška učiteljima i nastavnicima u samom razredu koji na taj način lakše rade s učenicima. Već niz godina pokazuje se da Grad Sisak dobro radi na ovom projektu, a to potvrđuju i  bespovratna sredstva koja smo dobili do sada – kaže Julije Katančević, direktor Sisak projekata.

I u vrijeme dok Europska unija još nije prepoznala ovakve projekte, Grad Sisak proteklih deset godina vlastitim je sredstvima osiguravao pomoć učenicima s teškoćama u razvoju.

-Ovo je kruna desetogodišnjeg rada u Gradu Sisku kada se ovaj program provodio vlastitim sredstvima iz proračuna. Upravo zbog toga smo spremno dočekali 2014. godinu i otvaranje Europskog socijalnog fonda i već te godine smo povukli maksimalan broj sredstava kako bi osigurali dovoljan broj pomoćnika. Ove godine smo aplicirali za četverogodišnji program i povukli također maksimalan broj sredstava za pomoćnike u nastavi. I u onim situacijama kada nismo imali potporu Europskog socijalnog fonda osiguravali smo sredstva, a to ćemo činiti i dalje. I sad za one učenike za koje nemamo potporu Fonda, osiguravamo pomoćnike – rekao je pročelnik UO za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo Goran Grgurač.

Početnoj konferenciji predstavljanja projekta prisustvovala je i gradonačelnica Kristina Ikić Baniček koja je naglasila kako Grad Sisak mora biti grad jednakih mogućnosti za sve.

-Grad Sisak je posebno osjetljiv na sve ranjive skupine djece. Svjedoče tome i ostali projekti kao što je Sisačka šarena inkluzija i sve ono što radimo u našim predškolskim ustanovama. Grad Sisak financirao je rad pomoćnika i prije nego je EU prepoznala ovaj projekt i financirat ćemo ga i dalje. Važno nam je da svi naši sugrađani imaju iste mogućnosti i percipiraju Sisak kao mjesto u kojem će moći ostvariti svoje želje – zaključila je gradonačelnica.

Za prva tri projekta pomoćnika u nastavi povučeno je gotovo 5,5 milijuna kuna bespovratnih sredstava, a pomoć je pružena za više od 150 djece. Kada tome pridodamo ovih zadnjih 8 milijuna kuna to je više od 13 milijuna kuna bespovratnih sredstava za pomoćnike u nastavi u sisačkim osnovnim školama.

U sklopu predstavljanja projekta učenice dramske sekcije OŠ Budaševo-Topolovac-Gušće izvele su predstavu Kako je Videk dobio košuljicu.