Započela je obnova drvoreda u Rimskoj ulici. Zbog opasnosti za ljude i imovinu građana 10 najbolesnijih kestena u Rimskoj bit će zamijenjeno s 12 novih stabala sterilne vrste divljeg kestena. Tijekom godina stablima je narušen prirodni habitus te je došlo do odumiranja grana i cijelog stabla te su već zabilježeni višestruki lomovi grana i pad stabala za vrijeme olujnog nevremena. Stabla se zamjenjuju novima temeljem prikupljenih stručnih mišljenja i elaborata Agronomskog fakulteta u Zagrebu o zdravstvenom stanju, vitalitetu i statici stabala u Rimskoj ulici. Preporuka stručnjaka je postupna, zamjenska sadnja hibridnom sterilnom vrstom divljeg kestena koja, za razliku od običnog divljeg kestena, ne stvara plodove. Time će se u jesen, u vrijeme odbacivanja krupnih plodova, izbjeći i štete na parkiranim vozilima i objektima komunalne infrastrukture. Obnova drvoreda u Rimskoj ulici obavljat će se u više faza kako bi se novim stablima pružila prilika da se prime i razgranaju prije nego se uklone sva bolesna stabla, a radovi će se nastaviti postupno u narednim godinama.