Grad Sisak će uskoro svim obveznicima plaćanja komunalne naknade i naknade za uređenja voda putem pošte poslati nove uplatnice za 2017. godinu. Kako bi se ažurirala baza podataka i uvela pravednija naplata, svi obveznici će uz uplatnice dobiti i pisanu obavijest s pozivom za izmjenom podataka ukoliko je došlo do promjene obveznika, visine kvadrature, adrese ili slično.

Obrazac je moguće popuniti i u digitalnom obliku na web stranici Grada Siska na www.sisak.hr (pod Obrasci – UO za gospodarstvo i komunalni sustav) te ga poslati putem maila na e-mail: komunalno-nuv@sisak.hr ili se može dostaviti putem pošte ili osobno u pisarnicu Grada Siska.

Osnovica za obračun komunalne naknade za zgrade je ukupna neto korisna površina što uključuje površinu svih etaža zgrade.

Pozivamo sve korisnike zajamčene minimalne naknade, koji su obveznici plaćanja komunalne naknade, da Gradu Sisku podnesu zahtjev za oslobađanje plaćanja komunalne naknade, budući da se rješenja o oslobađanju donose na rok od godine dana te ih je svake godine potrebno obnoviti. Ukoliko ste to prijašnjih godina propustili i imate dospjelog duga, molimo vas da podnesete zahtjev za otpisom duga. Navedeni obrasci također su dostupni na internet stranici i u pisarnici Grada Siska (pod Obrasci – UO za proračun i financije).

U slučaju dodatnih pitanja ili nejasnoća u vezi s dobivenim uplatnicama možete kontaktirati Grad Sisak, Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav, na brojeve telefona: 510-159, 510-174 ili Upravni odjel za proračun i financije na broj telefona: 510-147, ili na e-mail: komunalno-nuv@sisak.hr .