Grad Sisak objavio je dva javna natječaja, jedan za dodjelu financijskih sredstava za projekte i programe u području socijalne skrbi i zdravstva u 2017. godini te drugi za dodjelu financijskih sredstava za projekte i programe u području civilnog društva u 2017. godini.

Sukladno natječaju za dodjelu financijskih sredstava za projekte i programe u području civilnog društva, udruge mogu prijaviti projekte odnosno programe za tri područja: razvoj civilnog društva, rad s djecom, aktivnosti mladih i za mlade te promicanje i očuvanje vrijednosti Domovinskog rata. Ukupno planirana vrijednost ovog natječaja je 420.000,00 kuna.

Prijavu projekata/programa na Natječaj može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga, koja je programski usmjerena na rad u području razvoja civilnog društva, na rad s djecom, na aktivnosti mladih i za mlade te na promicanje i očuvanje vrijednosti Domovinskog rata što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je uredno ispunila obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju s Gradom Siskom te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

Što se tiče javnog natječaja za dodjelu financijskih sredstava za projekte i programe u području socijalne skrbi i zdravstva u 2017. godini, udruge mogu prijaviti projekte/programe za sljedeća područja: socijalno-humanitarna djelatnost i zdravstvena djelatnost. Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 1.200.000,00 kuna.

Prijavu projekata/programa na Natječaj može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga (a ostali prihvatljivi prijavitelji u drugi odgovarajući registar), koja je programski usmjerena na rad u području socijalne skrbi i zdravstva što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je uredno ispunila obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju s Gradom Siskom te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

Rok za podnošenje prijava projekata/programa je do 9. siječnja 2017. godine.

Sva pitanja vezana uz oba natječaja mogu se dobiti u Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo, radnim danom od 08,00 do 16,00 sati na broju telefona 510-104.

Više o ovim natječajima možete pronaći na web stranici Grada Siska u kategoriji NATJEČAJI I JAVNI POZIVI:

http://sisak.hr/kategorija/natjecaji-i-javni-pozivi/