Na temelju Programa mjera za razvoj seoskog područja u razdoblju 2016 – 2020. godine («Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije» broj 26/16), na koji je Ministarstvo poljoprivrede dalo Mišljenje o usklađenosti prijedloga potpore male vrijednosti KLASA: 440-01/16-01/32, URBROJ: 525-07/0882-16-2, Grad Sisak objavljuje  javni poziv za prikupljanje zahtjeva za potpore za primarnu poljoprivrednu proizvodnju u 2016. godini.

Grad Sisak će dodjeljivati potpore za slijedeće aktivnosti:

MJERA 2.1. POTPORA ZA NABAVU SADNOG MATERIJALA ZA PODIZANJE TRAJNIH

NASADA

MJERA 2.2. POTPORA ZA PROIZVODNJU POVRĆA

MJERA 2.3. POTPORA ZA BILJNU PROIZVODNJU U ZATVORENOM PROSTORU

MJERA 2.4. POTPORA ZA EKOLOŠKU PROIZVODNJU

MJERA 2.5. POTPORA ZA NABAVU OPREME ZA NAVODNJAVANJE

 

Više u privitku ovog teksta.