Gradonačelnica Grada Siska, na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, članka 10. i 11. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Siska raspisuje javni natječaj za prodaju nekretnine.

Više o natječaju u privitku teksta.