Grad Sisak objavljuje Javni natječaj za davanje gradskih prostora na privremeno korištenje udrugama. Predmet natječaja je prikupljanje prijava radi utvrđivanje liste reda prvenstva za davanje poslovnih prostora/prostorija na privremeno korištenje udrugama bez naknade. Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja, računajući od prvog sljedećeg dana odnosno rok za podnošenje prijava počinje teći 17. prosinca 2016. godine, a završava 31. prosinca 2016. godine.

Više o ovom natječaju možete pogledati u privitku ovog teksta.