Na osnovi Odluke Upravnog odbora Lokalne akcijske grupe „Zrinska gora-Turopolje“ od 04.10.2016. godine i Odluke Skupštine „Lokalne akcijske grupe Zrinska gora-Turopolje“ od 17.10.2016. godine, Lokalna akcijska grupa „Zrinska gora-Turopolje“ (u daljnjem tekstu: LAG) 18.10.2016. godine raspisuje natječaj
 „Dodjela financijske potpore članovima LAG-a“ za 2016. godinu

Cilj natječaja je podrška članovima LAG-a za podizanje kvalitete rada člana kroz potporu LAG-a.

Više na sljedećem linku:

Otvoren je natječaj „Dodjela financijske potpore članovima LAG-a“ za 2016. godinu