Općinski vijećnici iz Makedonije, izabrani na nedavnim tamošnjim izborima, danas su posjetili Sisak i sastali se u gradskoj vijećnici s gradonačelnicom Kristinom Ikić Baniček, predsjednicom Gradskog vijeća Ivanom Krčelić, zamjenicima Željkom Đermanovićem i Marijanom Medvedom te vijećnicima Lucijom Hinić i Ivanom Mlinarićem.

Studijsku posjetu vijećnika iz Makedonije organizirao je UNDP Makedonija, u sklopu projekta Jačanje općinskih vijeća, kako bi postala učinkovitija i samostalnija. Predsjednica Ivana Krčelić predstavila je vijećnicima iz Makedonije rad Gradskog vijeća Grada Siska. Poseban interes vijećnici su iskazali za aplikaciju Moj gradski proračun putem koje građani Siska mogu sudjelovati u izradi proračuna već treću godinu, a koji je predstavila gradonačelnica Kristina Ikić Baniček.

U sklopu svoje studijske posjete, vijećnici iz Makedonije sastali su se s predstavnicima institucija i udruga u Zagrebu, posjetili su Grad Bjelovar, a nakon Siska uputit će se u Maribor i Ljubljanu.