Promjene koje se kontinuirano događaju, s društvenog aspekta, a odnose se prije svega na uvođenje demokracije i prijelaz na slobodno tržišno gospodarstvo, nisu do sada bile praćene odgovarajućim integralnim pristupom u planiranju i upravljanju razvojem Grada Siska. Zaključivanjem pretpristupnih pregovora, odnosno ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju, ukazuje se potreba izrade strateškog plana kao početak procesa strateškog planiranja, po novoj metodologiji, temeljen je na utvrđenim prednostima organizacije u javnom sektoru i usmjeren iskorištavanju prilika. Početno usmjerenje u pripremi izrade strateškog plana temelji se na sagledavanje vrijednosti, ali i konflikata, te preko dokumenta strateškog plana nastojanje umanjenja pojedinih negativnih posljedica društvenih promjena.

Strateško planiranje mora biti dokumentirani proces, odnosno prilikom strateškog planiranja bitno je uzeti u obzir sve čimbenike, odnosno komponente koje sadrži strateški plan. Te komponente izrađuju se na temelju prethodno usvojenih strategija i drugih dokumenata dugoročnog razvoja na način da razmatraju postavljene ciljeve, ali i promjene u okruženju. Strateški plan za trogodišnje razdoblje je temelj i osnova za donošenje proračuna, te plana razvojnih programa. Strateški plan uključuje sve razvojne programe, kapitalna ulaganja, kapitalne programe, definira njihove načine ostvarenja i određuje smjer kretanja za sljedeće tri godine.

Razlika između strategija razvoja, planova ukupnog razvoja i strateškog plana jest u tome da se strateški plan donosi za trogodišnje razdoblje i postaje okvirni operativni provedbeni plan za ostvarenje ciljeva, dok strategija razvoja daje samo smjernice te određuje prioritete za dugoročni razvoj.