Temeljem članka 80. stavka 2., točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/2016), Grad Sisak kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja – gradonačelnica i zamjenik gradonačelnice te s njima povezane osobe u sukobu interesa.