ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA GRADA SISKA
ADRESA:Trg grada Heidenheima 1, 44 000 Sisak
TEL: 044/547 407
FAKS: 044/547 408
OSOBA ZA KONTAKT: Emir Fetibegović
INTERNETSKA ADRESA: zsugs.hr
PREDSJEDNIK: Marko Krička