Podaci o sponzorstvima i donacijama Grada Siska od 1. siječnja 2013. godine. Više o tome možete pronaći u dokumentu u privitku.