Temeljem članka 12. Poslovnika Gradskog vijeća  Grada Siska («Službeni glasnik Sisačko- moslavačke županije«,  broj 12/09, 20/09, 9/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 11/13 i 13/13), prvi potpredsjednik Ivica Rendulić sazvao je 23. sjednicu Gradskog vijeća Grada Siska koja će biti održana 23. ožujka 2017. godine (petak) s početkom u 10 sati u  Gradskoj vijećnici, Sisak, Rimska 26.

U privitku je predloženi dnevni red sjednice.