Savez društava Naša djeca Hrvatske i Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju, pokrenuli su 1999. godine društvenu akciju pod nazivom ”Gradovi i općine – prijatelji djece”. Cilj akcije je bolje i potpunije ostvarivanje prava i potreba djece, zajamčenih Konvencijom UN-a o pravima djeteta.

U svrhu izgradnje sustava dobre uprave na lokalnoj razini koji je posvećen ispunjavanju dječjih prava, Grad Sisak sudjeluje u akciji od 2005. godine, što ujedno predstavlja i proces cjelovite provedbe Konvencije o pravima djeteta na razini lokalne samouprave.

Akciju vode za tu svrhu osnovani koordinacijski odbori – Središnji koordinacijski odbor na razini Republike Hrvatske te gradski Koordinacijski odbor, svaki sa svojim zadacima i nadležnostima.

Dana 21. studenoga 2011. godine na godišnjem savjetovanju koordinatora akcije ”Gradovi i općine – prijatelji djece” nakon izvješća prosudbenih komisija Grad Sisak proglašen je ”gradom – prijateljem djece”.

Priznanje su primili gradonačelnik Grada Siska Dinko Pintarić i predsjednica Dječjeg gradskog vijeća Maja Vuković.

Ovaj počasni naziv najviše je društveno priznanje svima koji su u Gradu zaslužni za postignutu uzornu skrb u svim područjima života djece, osmišljeno ostvarivanje aktivnosti djece i za djecu te učinke koji unapređuju i uljepšavaju život djece.