Pozivaju se kandidati koji su podnijeli prijavu na Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto savjetnika za zaštitu okoliša u Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Siska, koji je objavljen dana 20. prosinca 2019. godine u Narodnim novinama broj 125  na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti koja će se održati dana 21. siječnja 2020. godine ( utorak) s početkom u 9,00,00 sati,  u zgradi Gradske vijećnice, na adresi, Rimska 26, Sisak.

 

Pravila testiranja:  

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidatkinje će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testa, provjere znanja na računalu i intervjua.

Za svaki dio provjere znanja i sposobnosti dodjeljuje se od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili provjeru znanja i sposobnosti ako su za svaki dio provjere dobili najmanje 5 bodova. Kandidat koji  uspješno položi pisano  testiranje i provjeru znanja na računalu, pristupit će razgovoru s Povjerenstvom (intervju).

 

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;

– razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti

koncentraciju kandidata.

 

U Sisku, 14. siječnja 2020. godine