Temeljem Natječaja za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Siska za 2022./2023. ak. god. i Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Siska, Povjerenstvo za dodjelu stipendija donosi privremenu listu kandidata za dodjelu stipendija.

Podnositelj zahtjeva ima pravo podnijeti prigovor na privremenu bodovnu listu Povjerenstvu za prigovore Grada Siska slanjem e-maila na e-adresu: drustvene.djelatnosti@sisak.hr.

Prigovor se može podnijeti u roku od 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i web stranici Grada Siska, tj. do 14. prosinca. Odluka Povjerenstva za prigovore o prigovoru je konačna.

Odluka o korisnicima stipendije i konačna bodovna lista kandidata objavit će se na oglasnoj ploči i na službenim web stranicama Grada Siska najkasnije do 16. prosinca 2022. godine.

VAŽNO:

Mole se studenti koji su postali primatelji druge stipendije, a javili su se na Natječaj za dodjelu stipendija Grada Siska, da to što prije jave putem e-maila na e-adresu drustvene.djelatnosti@sisak.hr.

Studenti koji žele dobiti uvid u način bodovanja vlastite dokumentacije, mogu se obratiti Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo Grada Siska (Marijana Cvetkovića 8, Sisak Caprag).

U privitku se nalazi privremena lista.