Temeljem Natječaja za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Siska za 2021./2022. ak. god. i Pravilnika o stipendiranju studenata i drugim oblicima potpore za učenike i studente Grada Siska, Povjerenstvo za dodjelu stipendija donosi privremenu listu kandidata za dodjelu stipendija.

Podnositelj zahtjeva ima pravo podnijeti prigovor na privremenu bodovnu listu Povjerenstvu za prigovore Grada Siska slanjem e-maila na e-adresu: drustvene.djelatnosti@sisak.hr ili predajom prigovora u pisarnici Grada Siska (Marijana Cvetkovića 8, Sisak Caprag ).

Prigovor se može podnijeti u roku od 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i web stranici Grada Siska, tj. do 13. prosinca. Odluka Povjerenstva za prigovore o prigovoru je konačna.

Odluka o korisnicima stipendije i konačna bodovna lista kandidata objavit će se na oglasnoj ploči i na službenim web stranicama Grada Siska najkasnije do 15. prosinca 2021. godine.

Mole se studenti koji su postali primatelji druge stipendije, a javili su se na Natječaj za dodjelu stipendija Grada Siska, da to što prije jave putem e-maila na e-adresu drustvene.djelatnosti@sisak.hr.

Studenti koji žele dobiti uvid u način bodovanja vlastite dokumentacije, mogu se obratiti Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo Grada Siska (Marijana Cvetkovića 8, Sisak Caprag).

U privitku se nalazi privremena lista.