Temeljem Natječaja za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Siska za 2023./2024. ak. god. i Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Siska, Povjerenstvo za dodjelu stipendija donosi privremenu listu kandidata za dodjelu stipendija.

Podnositelj zahtjeva ima pravo podnijeti prigovor na privremenu bodovnu listu Povjerenstvu za prigovore Grada Siska slanjem e-maila na e-adresu: drustvene.djelatnosti@sisak.hr.

Prigovor se može podnijeti u roku od 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i web stranici Grada Siska, tj. do 19. prosinca. Odluka Povjerenstva za prigovore o prigovoru je konačna.

Odluka o korisnicima stipendije i konačna bodovna lista kandidata objavit će se na oglasnoj ploči i na službenim web stranicama Grada Siska najkasnije do 21. prosinca 2023. godine.

Studenti koji žele dobiti uvid u način bodovanja vlastite dokumentacije, mogu se obratiti Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo Grada Siska (Marijana Cvetkovića 8, Sisak Caprag) radnim danom u vremenu od 8 do 16 sati.

U privitku se nalazi privremena lista.