Pozivaju se kandidati koji su podnijeli prijave na Javni natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalni sustav Grada Siska, koji je objavljen dana 2. prosinca 2020. godine u Narodnim novinama broj 133,  na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti koja će se održati dana 22. prosinca 2020. godine (utorak) s početkom u 11,00 sati,  u zgradi Gradske vijećnice, na adresi, Rimska 26, Sisak.

Provjeri znanja mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete propisane u Javnom natječaju o čemu će biti obaviješteni putem emaila ili telefona.

 

Pravila testiranja:  

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljen pisani test.

Provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testa, provjere znanja na računalu i intervjua.

Za svaki dio provjere znanja i sposobnosti dodjeljuje se od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili provjeru znanja i sposobnosti ako su za svaki dio provjere dobili najmanje 5 bodova. Kandidati koji  uspješno polože pisano  testiranje i provjeru znanja na računalu, pristupit će razgovoru s Povjerenstvom (intervju).

 

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;

– razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti

koncentraciju kandidata.

 

Ukoliko pojedini kandidat prekrši pravila bit će udaljen s provjere znanja, a njegov / njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

 

U Sisku, 16. prosinca 2020. godine