Grad Sisak poziva zainteresirane kandidate da se prijave  za obavljanje dužnosti suca porotnika, odnosno suca porotnika za mladež Općinskog suda u Sisku.

Kandidati trebaju dostaviti ispunjenu i vlastoručno potpisanu Izjavu kandidata za suca porotnika i Izjavu kandidata za suca porotnika za mladež, te kraći životopis s navedenim podacima za kontakt (broj telefona i/ili broj mobitela i/ili elektroničku adresu).

Izjave se mogu preuzeti uz poziv objavljen na službenim stranicama Grada Siska ili u pisarnici Grada Siska, Ulica Marijana Cvetkovića 8 u Sisku.

Prijave se dostavljaju na adresu: Grad Sisak, Upravni odjel za imovinsko pravne i opće  poslove, Rimska ulica 26, 44 000 Sisak, s naznakom „Prijava za suca porotnika“ ili putem elektroničke pošte na adresu pisarnica@sisak.hr najkasnije do 15. travnja 2024. godine.

Više u prilogu.