Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ 47/90, 27/93 i 38/09), članka 22. Statuta Grada Siska („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“ broj 12/09, 16/10, 9/11, 18/12, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 14/14, 9/15, 10/16, 6/18 i 18/18-pročišćeni tekst) i Odluke o donošenju Godišnjeg plana raspisivanja javnih natječaja i poziva za programe i projekte od interesa za opće dobro u 2019. godini od 7. prosinca 2018. godine, gradonačelnica Grada Siska dana 10. rujna 2019. godine objavljuje Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Siska za 2020. godinu.

Javne potrebe u kulturi koje se sufinanciraju sredstvima Proračuna Grada Siska su kulturne djelatnosti, akcije i manifestacije od interesa za Grad Sisak.

U skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi i kvalitetom ponuđenih programa, kao i objektivnim proračunskim mogućnostima za sljedeću godinu, Grad Sisak će u Program javnih potreba u kulturi za 2020. godinu uvrstiti financiranje kulturnih programa iz sljedećih područja kulturnih djelatnosti:

 • djelatnost ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad Sisak
 • programi muzejske djelatnosti
 • programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara
 • programi knjižnične djelatnosti
 • programi knjižne i nakladničke djelatnosti
 • programi glazbene i glazbeno scenske umjetnosti
 • programi scenske umjetnosti
 • programi nove medijske kulture
 • programi izložbene djelatnosti i likovne umjetnosti
 • filmska djelatnost
 • kulturno – umjetnički amaterizam
 • programi u cilju promidžbe Grada Siska.

 Prijedlog programa treba sadržavati ispunjenu, potpisanu i ovjerenu Prijavnicu za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Siska za 2020. godinu, koja se može preuzeti sa službenih internetskih stranica Grada Siska www.sisak.hr ili osobno u Gradskoj vijećnici, Rimska 26, Sisak.

Prijedlozi programa dostavljaju se poštom na adresu:

Grad Sisak

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo

Sisak, Rimska 26

s naznakom Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Siska za 2020. godinu.

Rok za dostavu prijedloga programa je 35 dana od dana objave na službenim internetskim stranicama Grada Siska, odnosno do 15. listopada 2019. godine.

Nepotpuni i nepravovremeni prijedlozi kao i prijedlozi koji nisu dostavljeni na propisanoj Prijavnici neće biti razmatrani.

Svi potrebni dokumenti nalaze se u privitku teksta.