Na temelju članka 20. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22) i članka 5. Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Siska („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“ broj 11/13 i 12/14) Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo objavljuje javni

POZIV

za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada Siska

Pozivaju se institucije i udruge iz područja umjetnosti i kulture da podnesu pisane i obrazložene prijedloge osoba za imenovanje članova Kulturnog vijeća Grada Siska.

Kulturno vijeće osniva se za sljedeća područja:

 • glazbenu i glazbeno-scensku djelatnost
 • dramsku djelatnost
 • knjigu i nakladništvo
 • film i kinematografiju
 • muzejsku djelatnost
 • likovnu umjetnost
 • nove medijske kulture i kulturu mladih
 • međunarodnu kulturnu suradnju.

Kulturno vijeće Grada Siska ima pet članova koje imenuje gradonačelnica Grada Siska na mandat od četiri godine.

Za članove Kulturnog vijeća mogu biti predloženi kulturni djelatnici i umjetnici koji svojim dosadašnjim radom, postignućima i poznavanjem pojedinih područja umjetnosti i kulture mogu pridonijeti ostvarenju ciljeva zbog kojih je Kulturno vijeće osnovano.

Predlagatelji su dužni dostaviti pisani i obrazloženi prijedlog te životopis osobe čije imenovanje predlažu.

Životopis treba sadržavati:

 • osnovne podatke (ime i prezime, adresa, broj telefona)
 • stečeni akademski stupanj
 • glavno područje istraživanja i stručnog djelovanja
 • zaposlenje i stručno usavršavanje
 • članstvo u društvima i udrugama
 • značajnije publikacije, sudjelovanje u programima i projektima.

 

Pisani i obrazloženi prijedlozi podnose se na adresu:

GRAD SISAK

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo

s naznakom: „Prijedlog za imenovanje člana Kulturnog vijeća Grada Siska

Marijana Cvetkovića 8, 44000 Sisak.

Rok za podnošenje prijedloga je 30 dana od dana objave, odnosno do 09. studenoga 2023. godine.