Temeljem članka 18. Odluke o javnim priznanjima Grada Siska („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 12/09, 7/14 i 10/16) i članka 4. Odluke o osnivanju Odbora za javna priznanja, KLASA: 023-05/17-01/17, URBROJ: 2176/05-02-17-2, od 23. lipnja 2017. godine koja je izmijenjena Odlukom o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za javna priznanja, KLASA: 023-05/21-01/5, URBROJ: 2176/05-02-21-2, od 28. lipnja 2021. godine, Odbor za javna priznanja objavljuje poziv za dodjelu javnih priznanja Grada Siska.