Odbor za javna priznanja objavljuje Poziv za za dodjelu javnih priznanja Grada Siska. Prijedlog za dodjelu javnog priznanja može podnijeti Gradsko vijeće Grada Siska, gradonačelnica i zamjenici gradonačelnice, politička stranka, udruga i grupa građana i pojedinci. Rok za podnošenje prijedloga je 30 dana od dana objave Poziva za dodjelu javnih priznanja Grada Siska, zaključno na dan 3. ožujka  2019. godine.

Više o javnim priznanjima Grada Siska pročitajte u privitku teksta.