Pozivaju se stranke u postupku izdavanja građevinske dozvole na uvid u spis radi izjašnjenja koji je pokrenuo podnositelj zahtjeva za zahvat u prostoru.

Više o dokumentu u privitku ovog poziva.