Odsjek za graditeljstvo u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Siska temeljem članka 115. Zakona o gradnji (“Narodne novine” 153/13) rješavajući po zahtjevu Mlinar d.d.iz Zagreba, u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju dijela poslovnog prostora u prizemlju stambeno-poslovne građevine u S. i A. Radića 3 u Sisku na k.č. 1180/1 k.o. Sisak Stari, poziva vlasnike i nositelje drugi stvarnih prava na nekretninama na kojima se vrši zahvat te vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče s nekretninom za koju se izdaje građevinska dozvola za rekonstrukciju dijela poslovnog prostora u prizemlju stambeno-poslovne građevine u S. i A. Radića 3 u Sisku.

Više u privitku.