POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Pozivaju se kandidati koji su podnijeli prijave na javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša za radno mjesto višeg stručnog suradnika za upravne poslove u graditeljstvu koji je objavljen u Narodnim novinama broj 74 dana 29. lipnja 2022. godine i na web stranici Grada Siska, na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti koja će se održati dana 25. kolovoza 2022. godine ( četvrtak) s početkom u 10,00 sati na adresi: Marijan Cvetković 8, Sisak Caprag.

Pravila testiranja:

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.
Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, bit će podijeljen pisani test.
Provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testa, provjere znanja na računalu i intervjua.
Za svaki dio provjere znanja dodjeljuje se od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili provjeru znanja i sposobnosti ako su za svaki dio provjere dobili najmanje 5 bodova. Kandidati koji uspješno polože pisano testiranje i provjeru znanja na računalu, pristupit će razgovoru s Povjerenstvom (intervju).

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;
– razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti
koncentraciju kandidata.

U Sisku, 19. kolovoza 2022. godine