Pozivaju se kandidatkinje koje su podnijele prijave na Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša  Grada Siska za radno mjesto  višeg stručnog suradnika za upravne poslove u graditeljstvu koji je objavljen na internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 21. svibnja 2018. godine i obavijesti na web stranici Grada Siska, na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti koja će se  održati dana 13. lipnja  2018. godine ( srijeda) s početkom u 8,00 sati u zgradi Gradske vijećnice, Rimska 26,  u Sisku.

Provjeri znanja mogu pristupiti kandidatkinje koje ispunjavaju formalne uvjete propisane u oglasu, a koje su obaviještene putem emaila i telefona.

 

Pravila testiranja:

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidatkinja će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidatkinja, kandidatkinjama će biti podijeljen pisani test.

Provjera znanja i sposobnosti kandidatkinja obavlja se putem pisanog testa, provjere znanja na računalu i intervjua.

Za svaki dio provjere znanja dodjeljuje se od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidatkinje uspješno položile provjeru znanja i sposobnosti ako su za svaki dio provjere dobili najmanje 5 bodova. Kandidatkinje koje  uspješno polože pisano  testiranje i provjeru znanja na računalu, pristupit će razgovoru s Povjerenstvom (intervju).

 

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;

– razgovarati s ostalim kandidatkinjama niti na bilo koji drugi način remetiti

koncentraciju kandidatkinja.

 

Ukoliko pojedina kandidatkinja prekrši pravila bit će udaljena s provjere znanja, a njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

 

U Sisku, 7. lipnja 2018. godine