Pozivaju se kandidati koji su podnijeli prijave na Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša  Grada Siska za radno mjesto višeg stručnog suradnika za prostorno planiranje koji je objavljen na internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 23. svibnja 2019. godine i obavijesti na web stranici Grada Siska, na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti koja će se  održati dana 19. lipnja  2019. godine

( srijeda) s početkom u 9,00 sati na adresi Rimska 26,  u Sisku.

Provjeri znanja mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete propisane u oglasu, a koji su obaviješteni putem emaila i telefona.

 

Pravila testiranja:

 

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljen pisani test.

Provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testa, provjere znanja na računalu i intervjua.

Za svaki dio provjere znanja dodjeljuje se od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili provjeru znanja i sposobnosti ako su za svaki dio provjere dobili najmanje 5 bodova. Kandidati koji  uspješno polože pisano  testiranje i provjeru znanja na računalu, pristupit će razgovoru s Povjerenstvom (intervju).

 

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;

– razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti

koncentraciju kandidata.

 

Ukoliko pojedini kandidat prekrši pravila bit će udaljen s provjere znanja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

 

U Sisku, 13. lipnja 2019. godine