Obavještavaju se kandidati prijavljeni na javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto višeg stručnog suradnika za prostorno planiranje u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, koji je objavljen u Narodnim novinama broj 23, dana 07. ožujka 2018. godine i na Internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,  da će se testiranje kandidata  održati dana 29. ožujka 2018. godine (četvrtak) s početkom u 9,00 sati,  u zgradi Gradske vijećnice, na adresi, Rimska 26, Sisak.

 

Na testiranje se pozivaju sljedeći kandidati:

  1. Kristina Rupčić
  2. Marinko Crnković
  3. Mario Sekulić
  4. Martina Cikojević
  5. Drago Krčelić

 

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

 Pravila testiranja:

 Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja (test).

Provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testa, provjere znanja na računalu i intervjua.

Za svaki dio provjere znanja dodjeljuje se od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili provjeru znanja i sposobnosti ako su za svaki dio provjere dobili najmanje 5 bodova. Kandidati koji  uspješno polože pisano  testiranje i provjeru znanja na računalu, pristupit će razgovoru s Povjerenstvom (intervju).

 

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;

– razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti

koncentraciju kandidata.

 

Ukoliko pojedini kandidat prekrši pravila bit će udaljen s provjere znanja, a njegov / njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

 

U Sisku, 23. ožujka 2018. godine