Pozivaju se kandidati koji su podnijeli prijavu na javni natječaj za prijam u službu vježbenika na određeno vrijeme u Upravni odjel za proračun i financije Grada Siska za radno mjesto viši stručni suradnik za poslove proračuna i analitičko-planske poslove koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 30/23 dana 15. ožujka 2023. godine i na web stranici Grada Siska, na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti koja će se održati dana 04. svibnja 2023. godine (četvrtak) s početkom u 9,00 sati na adresi: Ljudevita Gaja 2A, Sisak.

Pravila testiranja:

 Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, bit će podijeljen pisani test.

Provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testa, provjere znanja na računalu i intervjua.

Za svaki dio provjere znanja dodjeljuje se od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili provjeru znanja i sposobnosti ako su za svaki dio provjere dobili najmanje 5 bodova. Kandidati koji uspješno polože pisano testiranje i provjeru znanja na računalu, pristupit će razgovoru s Povjerenstvom (intervju).

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
  • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,
  • razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.