POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Pozivaju se kandidati koji su podnijeli prijave na Javni natječaj za prijam u službu vježbenika na određeno vrijeme na radno mjesto višeg stručnog suradnika za poslove proračuna i analitičko planske poslove u Upravni odjel za proračun i financije, koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 87 dana 27. srpnja 2022. godine i na web stranici Grada Siska, na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti koja će se održati dana 31. kolovoza 2022. godine (srijeda) s početkom u 09,00 sati u zgradi Gradske vijećnice u Sisku, Rimska 26.
Provjeri znanja mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete propisane u javnom natječaju.

Pravila testiranja:

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.
Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, bit će podijeljen pisani test.
Provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testa, provjere znanja na računalu i intervjua.
Za svaki dio provjere znanja dodjeljuje se od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili provjeru znanja i sposobnosti ako su za svaki dio provjere dobili najmanje 5 bodova. Kandidati koji uspješno polože pisano testiranje i provjeru znanja na računalu, pristupit će razgovoru s Povjerenstvom (intervju).

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
• Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21)
• Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 127/17 i 138/20)
• Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ broj 26/10, 120/13, 1/20 i 144/21)
• Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršavanju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13; 102/17; 1/20; 147/20 i 144/21)

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;
– razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti
koncentraciju kandidata.

Ukoliko bi pojedini kandidat prekršio pravila bit će udaljen s provjere znanja, a rezultat provjere znanja, Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

U Sisku, 18. kolovoza 2022. godine