Poziva se kandidat koji je podnio prijavu na Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav Grada Siska za radno mjesto višeg referenta za održavanje komunalne infrastrukture koji je objavljen na Internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 26. lipnja 2017. godine, da će se testiranje kandidata održati dana 14. srpnja 2017. godine (petak) s početkom u 9,00 sati u zgradi Gradske vijećnice, Rimska 26, u Sisku.

Provjeri znanja može pristupiti kandidat koji ispunjava formalne uvjete propisane u Oglasu i to:

 

  1. Dino Lalić

 

Pravila testiranja:

 Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatu će dobiti pitanja (test).

Provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testa, provjere znanja na računalu i intervjua.

Za svaki dio provjere znanja dodjeljuje se od 1 do 10 bodova. Smatra se da je kandidat uspješno položio provjeru znanja i sposobnosti ako je za svaki dio provjere dobio najmanje 5 bodova. Ako kandidat uspješno položi pisano testiranje i provjeru znanja na računalu, pristupit će razgovoru s Povjerenstvom (intervju).

 

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
  • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija.

Ukoliko pojedini kandidat prekrši pravila bit će udaljen s provjere znanja, a njegov / njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

 

 U Sisku, 07. srpnja 2017. godine