Obavještavaju se kandidati prijavljeni na oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto administrativnog tajnika u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, koji je objavljen na Internet stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje- Područnog ureda u Sisku, dana 02. kolovoza 2018. godine,  da će se testiranje kandidata  održati dana 06. rujna 2018. godine (četvrtak) s početkom u 9,00 sati,  u zgradi Gradske vijećnice, na adresi, Rimska 26, Sisak.

Na testiranje će biti pozvani kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete objavljene u oglasu.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

 

Pravila testiranja:

 

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja (test).

Provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testa, provjere znanja na računalu i intervjua.

Za svaki dio provjere znanja dodjeljuje se od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili provjeru znanja i sposobnosti ako su za svaki dio provjere dobili najmanje 5 bodova. Kandidati koji  uspješno polože pisano  testiranje i provjeru znanja na računalu, pristupit će razgovoru s Povjerenstvom (intervju).

 

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;

– razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti

koncentraciju kandidata.

 

Ukoliko pojedini kandidat prekrši pravila bit će udaljen s provjere znanja, a njegov / njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

 

U Sisku, 30. kolovoza 2018. godine